Bảng giá heo quay chung 6 tháng đầu năm 2018

Tùy theo từng thời điểm mà giá heo quay có thể giao động, nhưng trong thời gian thực hiện bài này giá heo quay giao động trong bảng bên dưới mọi người có thể xem để tham khảo:

Loại heo quay

Khung giá

Heo sữa quay (dưới 6 kg)

400,000 đ - 600,000 đ / 1 kg

Heo quay nguyên con (6 kg - 20 kg)

200,000 đ - 400,000 đ / 1 kg

Thịt heo miếng

200,000 đ - 300,000 đ / 1 kg

 
  CHAT FACEBOOK